Lennartsnäshalvön utgör en unik miljö med många betydelsefulla värden. Dessa värden har en stor spännvidd alltifrån kulturhistoriska byggnader och omgivningar, värdefulla naturmiljöer viktiga att bevara för värnandet av den biologiska mångfalden till ett område som i sin nuvarande utformning kan ge den ”stressade storstadsmänniskan” möjligheter till rekreation och återhämtning. Stora delar av området utgör riksintresse för kulturminnesvården och friluftslivet. Delar av halvön innehåller också värdefulla naturområden.

Men i grunden utgör Lennartsnäshalvön basen och arbetsmiljön för delar av kommunens jord- och skogsbruksföretagande. Det är detta, genom århundraden aktiva brukande av halvön, som skapat den ovan beskrivna unika miljön. Villkoren och förutsättningarna för de lantbruksföretag som finns på halvön är således helt avgörande för om de riksintressen och andra värden som finns på armlängds avstånd från Stockholm City skall bestå.

Frölunda Gård AB odlar idag 560 hektar åker i en sjuårig växtföljd. Höstvete utgör basen och kompletteras med höstraps, whiskymaltkorn, foderärt och vall. När delar av världens befolkning svälter och åkermark försvinner i rasande fart, både nationellt och globalt, tycker vi att det inte är försvarbart att odla ekologiskt på några av världens mest högavkastande jordar. Vi arbetar istället med att optimera våra insatser så att vår påverkan på klimat och miljö minimeras bl.a. med hjälp av senast tillgänglig teknik och miljöfrämjande åtgärder i odlingslandskapet som fånggrödor och blommande åkerkanter.

Vår mission är att producera så mycket livsmedel som möjligt, så hållbart som möjligt.

Frölunda Gård - Jordbruk

Frölunda Gård - Jordbruk

Frölunda Gård - Jordbruk

Frölunda Gård - Jordbruk

Frölunda Gård - Jordbruk

Frölunda Gård - Jordbruk

Frölunda Gård - Jordbruk

Frölunda Gård - Jordbruk

Frölunda Gård - Upplands Bro

Frölunda Gård - Upplands Bro

Frölunda Gård - Jordbruk