Frölunda Gård - Jordbruk

Jordbruk

Jordbruksdriften med odlandet av 500 hektar åker utgör basen i vårt företag.

Vårt jordbruk »

Frölunda Gård - Skogsbruk

Skogsbruk

Skogsbruket på Frölunda Gård omfattar 100 hektar välproducerande skog.

Vårt skogsbruk »

Frölunda Gård - Entreprenad

Entreprenad

Vi har möjlighet att erbjuda enklare entreprenadtjänster.

Vår entreprenad »