För mer än två tusen år sedan höjde sig marken över Mälarens yta och bildade en halvö söder om det samhälle som idag heter Kungsängen, 3 mil nordväst om Stockholm. På dessa moränhöjder med bördig åkermark omkring sig växte flera gårdar upp, alla med anor från järnåldern. En av dessa var Frölunda vars namn tidigast omnämns som Frølundom 1382. Gården växte under medeltiden ut till en by och mot slutet av denna period bestod Frölunda av fem mindre gårdar.

Släkten af Ugglas kom till bygden 1799 då excellensen greve Samuel af Ugglas köpte Almare-Stäket. Samuel af Ugglas som gjorde karriär under Gustaf III och Gustaf IV Adolf ägde vid denna tid även Forsmarks bruk, Johannisfors bruk samt Lövstaholm.

1831 förvärvades Frölunda tillsammans med Lennartsnäs, Tuna, Berga, Ålsta och Sylta av Samuel af Ugglas son, statsrådet greve Per Gustaf af Ugglas. Denne hade året innan även köpt granngårdarna Öråker, Asker samt Tuna.

Lennartsnäshalvön har sedan med åren förändrats och utvecklats i samklang med samhället i övrigt. Huvuddelen av halvön är kvar i familjens ägo och Frölunda ägs och drivs idag av Clas af Ugglas med familj, barnbarns barnbarns barn till ovan nämnda Samuel.

Greve Samuel af Ugglas

Greve Samuel af Ugglas (1750 – 1812)