Frölunda Gård AB är ett aktivt jord- och skogsbruksföretag som ägs och drivs av Clas af Ugglas och Therese Ekerholm. Verksamheten har sin bas på gården Frölunda belägen utanför Kungsängen i Upplands-Bro kommun, 3 mil NV om Stockholm. Totalt omfattar driften närmare 600 hektar egen och arrenderad mark samt 120 hektar vatten i Mälaren inklusive öarna Slodan och Bockholmen.

Vår inriktning är mångfacetterad och sysselsätter för närvarande fyra personer på heltid. Den kan delas in i olika verksamhetsområden som jordbruk, entreprenad, skogsbruk, uthyrning av bostäder och verksamhetslokaler, flyg, jakt samt övrig verksamhet.

Målsättningen med vårt arbete att bevara de unika natur- och kulturvärden vi är satta att förvalta så att kommande generationer kan ges möjlighet att fortsätta en snart 200-årig tradition om de så önskar. En förutsättning för att vårt arbete skall lyckas är dock att vår verksamhet hela tiden utvecklas parallellt med vår omgivning och där vårt läge i den mycket expansiva Stockholmsregionen både bjuder på möjligheter men också en del utmaningar.

Frölunda Gård - Upplands Bro