I mitten av 1950-talet anlade den nuvarande ägarens far, Clas af Ugglas, ett sportflygfält på Frölunda Gård. Clas af Ugglas var en hängiven och med tiden skicklig flygare och berättelserna om hans flygeskapader är många. Vid ett tillfälle tog baronen, som också tjänstgjorde som kyrkvärd i socknens kyrka, sin Piper Cub de två kilometrarna till kyrkan för att förätta sitt värv. Ett påpekande från kyrkoherden om lämpligheten i denna entré gjorde att händelsen endast utspelades en gång. Sedan den tiden har Frölunda Gård alltid förknippats med flygfältet och flygning.

Idag är fältet utarrenderat till Swedish Ultraflyers som på ett mycket professionellt sätt bedriver klubbverksamhet och utbildning. Klubben har egen flygskola och deras erfarna lärare gör dig till pilot i några av de modernaste flygmaskiner som finns. Sedan några år tillbaka finns även möjlighet att flyga och skola in sig på något av klubbens sjöflygplan. Swedish Ultraflyers är idag Sveriges största flygklubb för ultralätta flygplan.

Clas af Ugglas - Pilot

Frölunda Gård - Flygfält