Välkommen till Frölunda Gård

Vi är ett aktivt jord- och skogsbruksföretag som har sin bas på gården Frölunda utanför Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Totalt omfattar driften ett 30-tal byggnader, närmare 600 hektar egen och arrenderad mark samt 120 hektar vatten i Mälaren inklusive öarna Slodan och Bockholmen.

Ny torkanläggning

Under 2023 har vi uppfört en efterlängtad ny torkanläggning som nu är klar inför skörd 2024. Projektet är delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden.

Jordbruk

Jordbruksdriften med odlandet närmare 600 hektar åker utgör basen i vårt företag.

Vårt jordbruk »

Frölunda Gård - Skogsbruk

Skogsbruk

Skogsbruket på Frölunda Gård omfattar 100 hektar välproducerande skog.

Vårt skogsbruk »

Frölunda Gård - Entreprenad

Entreprenad

Vi har möjlighet att erbjuda enklare entreprenadtjänster.

Vår entreprenad »

Frölunda Gård - Lokaler & Bostäder

Lokaler & Bostäder

En väsentlig del av företagets verksamhet är förvaltning av de byggnader som finns på fastigheten. De är ca 30 stycken i antal och av mycket varierande storlek, alltifrån mindre förrådsbyggnader upp till stallbyggnader på över 1 000 m2.

Våra lokaler & bostäder »

Flygverksamhet

I mitten av 1950-talet anlade den nuvarande ägarens far, Clas af Ugglas, ett sportflygfält på Frölunda Gård. Idag är fältet utarrenderat till Swedish Ultraflyers som på ett mycket professionellt sätt bedriver klubbverksamhet och utbildning.

Vårt flygfält »

Frölunda Gård - Flygfält